Λογιστικό γραφείο – Αφροδίτη Μπόλη

Αρχική

Λογιστικό γραφείο
Αφροδίτη Μπόλη

Από το 1994, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Σχετικά με εμάς

Το γραφείο ιδρύθηκε την 31/10/1994, από την Αφροδίτη Μπόλη, με πολυετή εμπειρία σε θέματα λογιστικής και οικονομικών των επιχειρήσεων

Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, η εχεμύθεια και η άμεση και ορθή επίλυση φορολογικών, λογιστικών και μισθολογικών θεμάτων που απασχολούν επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες οδήγησαν στην καθιέρωση του γραφείο στο χώρο των λογιστικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

Προς Επιχειρήσεις

Λογιστικά - Οικονομικά

 • Σύσταση Εταιρειών, κάθε νομικής μορφής (ΟΕ, EE, ΙΚΕ, ΕΠΕ, κλπ), καθώς και Ατομικών Επιχειρήσεων.
 • Μεταβολές Δραστηριοτήτων Επιχείρησης.
 • Διακοπή Δραστηριοτήτων Επιχείρησης.
 • Μηχανογραφική τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων, (πρώην Β’ και Γ’ κατηγορίας) με βάση τα ΕΛΠ.
 • Υποβολή καταστάσεων ΜΥΦ πελατών-προμηθευτών, καθώς και ετήσιες συμφωνίες καταστάσεων ΜΥΦ.
 • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης).
 • Τήρηση Μητρώου Παγίων.
 • Δηλώσεις Listing Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων & Παραδόσεων.
 • Δηλώσεις Intrastat της Στατιστικής Αρχής (Αφίξεων – Αποστολών).
 • Φοροτεχνική Υποστήριξη των Εταιρειών αλλά και των μελών τους ως φυσικά πρόσωπα (Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων).
 • Διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Επιμελητήρια).
 • Άμεση Υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.
 • Παροχή συμβουλών και καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας.

Προς Επιχειρήσεις

Εργατικά - Μισθοδοτικά

 • Έναρξη/Απογραφή επιχείρησης στο ΙΚΑ.
 • Υπολογισμός, Μηχανοργάνωση και πλήρης Τήρηση Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων.
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και εκκαθαριστικών σημειωμάτων πληρωμής.
 • Έκδοση και αποστολή ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις).
 • Έκδοση και αποστολή μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ: Αναγγελίες πρόσληψης, Αναγγελίες απόλυσης – αποχώρησης, Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης, Πίνακες Προσωπικού, Ετήσιες άδειες, Προγράμματα Εργασίας βάσει κυλιόμενου ωραρίου εργαζομένων κλπ.
 • Υποβολή (μέσω Taxis-GSIS) δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και βεβαιώσεων αποδοχών έτους.
 • Εργασίες ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ – ΕΦΚΑ (ηλεκτρονικά).
 • Ρυθμίσεις εκπρόθεσμων οφειλών Ασφαλιστικών Ταμείων και παρακολούθηση πορείας αυτών.
 • Διευθέτηση εργατικών εκκρεμοτήτων.
 • Συμβουλές κάθε είδους εργατικών θεμάτων.

Προς Ιδιώτες

Πάσης φύσεως λογιστικά θέματα

 • Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1) καθώς και σύνταξη χειρόγραφης δήλωσης, όπου απαιτείται.
 • Δηλώσεις μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας Ε2 (για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια).
 • Υποβολή τροποποιητικών – συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών.
 • Υποβολή αρχικών δηλώσεων Ε9, καθώς και τροποποιητικών, για την αλλαγή της ακίνητης περιουσιακής σας κατάστασης.
 • Συμβουλές σε θέματα αλλαγής φορολογικής κατοικίας καθώς και σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Κατοίκων Εξωτερικού.
 • Υπολογισμός τεκμηρίων και αναλώσεις κεφαλαίου προηγούμενων ετών.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση Μισθωτηρίων.
 • Υπηρεσίες Εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και Υπηρεσίες Οριστικοποίησης του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής.
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.
 • Έκδοση Φορολογικών Ενημεροτήτων.
 • Υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.
 • Δηλώσεις ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών.
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
 • Υποβολή αιτήσεων Επιδόματος Τέκνων (Α21), Επιδόματος Πετρελαίου, Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) κ.α.
 • Συμβουλές πάνω σε εξειδικευμένα εργατικά θέματα, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα.
 • Έκδοση e-Παραβόλου.

Η καλύτερη διαφήμιση για εμάς είναι η εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο